Miesięczne archiwum:

KAŻDY OSOBIŚCIE!

Aktualizowany: 17.01.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu”, „jeden będzie wzięty, a drugi pozostawiony”. ‘Kiedy Jezus przybędzie, (…) będzie oddzielał jednych ludzi od drugich— Rzymian 14:12 bw; Łukasza 17:34-36; Mateusza 25:32 bt.

       CO WYNIKA z analizy Słowa Bożego, z szerokiego kontekstu Jezusowych przypowieści zawartych w Mateusza 24:3 do 25:46 (nwt-pl) oraz paralelne Marka 13:4-37; Łukasza 12:34-48; 17:20-37; 21:7-37? Znajdujemy tu ważną odpowiedź Pana Jezusa na pytanie apostołów:Kiedy to nastąpi i co będzie znakiem twojej obecności [przyjścia] oraz zakończenia systemu rzeczy [końca świata]? (Mateusza 24:3) Odpowiedź, która odnosi się do tego znaczącego okresu, zachowuje swą ciągłość aż do końca 25 rozdziału Księgi Mateusza. Skąd ten wniosek? W Strong’s Lexicon/Concordance znajdujemy wyjaśnienie. Pierwsze słowo z 25 rozdz. Ks. Mateusza to gr. ‘tote’, które polskie przekłady Biblii oddają słowem ‘wtedy’ czy ‘wówczas’, w gr. dosłownie znaczy ‘w tym czasie’, wskazując na jednoczesne zdarzenia lub wynikające z konsekwencji zdarzeń. To jest jedna i zwarta odpowiedź Pana Jezusa bez wątpienia odnosząca się do Jego ‘obecności i zakończenia świata’. W 24 i 25 rozdz. Ks. Mateusza, Pan Jezus aż 16 razy posługuje się tym słowem – w gr. ‘tote’. Jezus Chrystus proroczo nakreśla jaka ‘w tym czasie’ będzie sytuacja, także wśród Jego niewolników, „po długim czasie” Jego nieobecności (Mateusza 25:19).

                     Osobista odpowiedzialność każdego niewolnika!

       Od Mateusza 24:45 nasz Pan proroczo omawia aspekt osobistej wierności swych niewolników ‘w tym czasie’ swego przybycia. Pan Jezus pyta: Kto rzeczywiście jest niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad członkami czeladzi [służby] swojej, aby im dawał pokarm we właściwym [wyznaczonym] czasie?” Czym ma być osobiście zajęty… Kontynuuj czytanie

ZABÓJCZY PIETYZM ‘ORGANIZACJI JEHOWY’!

Aktualizowany: 11.12.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, zwracanie uwagi [„uważne słuchanie” (bw)]. „Nikt, kto się wysuwa naprzód i nie pozostaje w nauce Chrystusa, nie ma Boga 1Samuela 15:22 nwt-pl; 2Jana 1:9 nwt-pl.

       ‘ORGANIZACJA Jehowy’ ma swego guru, tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’. Uwaga, ta nazwa to fałsz pojęciowy i dlatego mamy do czynienia z biblijnym „złym niewolnikiem”. Upiera się on i narzuca swym wiernym zakaz transfuzji krwi i czyni to z wyjątkowym pietyzmem. Stanowisko to jest pozbawione ‘wnikliwości’ w głębszym poznawaniu Słowa Bożego i świadczy o zarozumialstwie, ciasnym dogmatyzmie czy fanatyzmie. Jest to zabójczy pietyzm tej tzw. ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. ‘Niewolnik’ tej ‘organizacji’ podżega to poważnego przestępstwa, a więc dopuszcza się skandalicznego grzechu przede wszystkim przed Świętym Bogiem Ojcem i Panem Jezusem Chrystusem. Ta niezwykła i szokująca surowość w narzucaniu zakazu transfuzji krwi jest pozbawiona podstaw biblijnych i dlatego na tym „złym niewolniku” ciąży wina krwi. Budzi to szczególną odrazę, gdy ofiarami jego niezrozumiałego i obrzydliwego procederu stają się bezbronne dzieci [dzisiaj w faryzejski sposób dopuszcza on frakcje krwi] (Mateusza 24:45-51 nwt-pl; Objawienie 21:8; 22:15,18,19; porównaj Daniela 12:10 nwt-pl). Zapoznajmy się z wnioskami z wnikliwszego zrozumienia nauk Pisma Świętego w kwestii krwi.

            Nie pietyzm uważne słuchanie” Boga najważniejsze!!!

       To życie jest święte, nie krew krew jest symbolem życia!!! Czy symbol życia może być bardziej święty niż samo życie dar Boży??? Transfuzja krwi to kwestia sumienia i osobistego wyboru. Chrześcijan obowiązuje Prawo Noego, a nie Prawo MojżeszoweApostoł Paweł ogłosił: „Kresem [końcem] bowiem Prawa [Mojżeszowego] jest Chrystus”. Prawo Noego zabrania jedynie spożywania krwi. Pozostawia wolny wybór używania krwi w każdy inny sposób. Zasadniczym Boskim przesłaniem… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys