Miesięczne archiwum:

„WY, PASTERZE, SŁUCHAJCIE SŁOWA JAHWE”!

Aktualizowany: 12.03.2016

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

„Któż bowiem jest jak ja [JHWH] i kto rzuci mi wyzwanie, i któryż pasterz zdoła się ostać przed moim obliczem”? „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! — Jeremiasza 49:19 nwt-pl; 50:44; Ezechiela 34:7,9 bt.

       W PIERWOTNYM zborze (zgromadzeniu) chrześcijańskim byli ustanowieni ‘starsi’ [gr. ‘presbyteros’] nie dla urzędu władzy, ale aby ‘sprawować opiekę i trudzić się w Słowie [Bożym] i nauce’. Apostoł Piotr usilnie ich zachęcał: Paście stado Boga, które jest między wami, doglądając [gr. ‘episkopeō’] go nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako (ludzie), którzy sobie podporządkowują przydzielonych, lecz jako ci, którzy stają się wzorem stada. A gdy się ukaże Arcypasterz [Pan Jezus], otrzymacie niewiędnący wieniec chwały”. Jednak kiedy zbrakło apostołów zbory chrześcijańskie dotknęło odstępstwo. Przepowiedział go apostoł Paweł: Troszczcie się o siebie samych i całą owczarnię. Duch Święty postawił was w niej, abyście doglądali [gr. ‘episkopeō’] i dostarczali pokarmu [paśli] wspólnocie (zborowi, zgromadzeniu) Boga (i Pana), który ją nabył na własność przez swoją śmierć. Zdaję sobie sprawę, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, które nie oszczędzą owczarni. Nawet wśród was znajdą się tacy, którzy będą głosili zgubne [przewrotne, kłamliwe] nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów”. Dlatego dzisiaj w szczególny sposób mamy do czynienia z ‘fałszywymi [kłamliwymi] prorokami i fałszywymi [kłamliwymi] nauczycielami’ dopuszczającymi się wielkiej zdrady. Są oni przywódcami wielkich religii tego świata, zwłaszcza religii chrześcijaństwa tego świata, przeróżnie podzielonych, zorganizowanych, zinstytucjonalizowanych, ale zwodniczych, skażonych i zbrukanych. „Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Jahwe”! (1Tymoteusza 5:17 bpd; 1Piotra 5:1-4 bpd; Dzieje 20:28-30 bp; 2Piotra 2:1; Mateusza 7:15; 24:24)

         UWAGA!!! Tylko z „zewnątrz wyglądają pięknie”!

      … Kontynuuj czytanie

CHRZEŚCIJAŃSKA WOLNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Aktualizowany: 15.05.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

Chrystus wyprowadził nas z niewoli na wolność”. ‘Każdy poniesie swój własny ciężar’. ‘Nie bądźcie niewolnikami ludzi!’ Galacjan 5:1; 6:5; 1Koryntian 7:23 bp.

       MAMY koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie podążać za zbiorowym „niewolnikiem” jako wysokim urzędem instytucji wielkiej władzy czy sądu najwyższego, któremu mają być bezwzględnie i ślepo podporządkowani wszyscy niewolnicy Jezusa. Całkowitego posłuszeństwa i rygoru wobec organu władzy wieloosobowego ciała ‘kierowniczego’ domagać się będzie „zły niewolnik” czy też ‘źli niewolnicy’. Pan Jezus zapowiedział, że będzie on ‘bił swych współniewolników’, a sam Bóg też mówi:srogo utrzymywaliście je w podporządkowaniu, i to po tyrańsku”. Mieszanie „pokarmu” Słowa Bożego z kłamstwem i ukrywanie swoich oszustw oraz błędów jest działaniem zuchwałym i haniebnym tego „złego niewolnika”. To jest duchowe „zarzynanie” owiec Bożych, a nie ich ‘pasienie’ (Mateusza 24:48-51 nwt-pl; 3Jana 9-11 bw; 1Samuela 15:22,23; Ezechiela 34:3,4 nwt-pl).

UWAGA!!! To o czym tu mówimy, nie tyle zbiorowo co indywidualnie odnosimy do wszystkich ludzi należących do różnych kościołów, społeczności czy organizacji religijnych. Ostrze naszej krytyki dotyka szczególnie ich kierownicze gremia, które w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia czy defraudacji Słowa Bożego — nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— 1Koryntian 1:19 kow; porównaj Izajasza 29:14 bp; Łukasza 12:45-48; Jeremiasza 8:5-9 bt; 17:13 bp; Ezechiela 22:28; 23:35,(1-49) bt; Efezjan 2:20; Jakuba 4:4; Objawienie 14:8 bpd, bp; 17:1-5,15; 18:3,23 bpd, bp.

                 Chrześcijańska osobista odpowiedzialność!

 … Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys