Miesięczne archiwum:

DLACZEGO TAK DŁUGO ISTNIEJE ZŁO I CIERPIENIE?

Aktualizowany: 6.01.2017

Dział tematyczny: Ważkie kwestie biblijne!

 „Oto wszystko czynię nowe” i „nie będzie już śmierci ani smutku, narzekania i cierpienia już nie będzie”, także „zła ani krzywdy wyrządzać nie będą”  Objawienie 21:4,5 kow; Izajasza 11:9 bp.

       BÓG JEST WSZECHMOCNY, Mądry, Prawy, Dobry i przepełniony miłością, wręcz „jest miłością”. Wiemy, że są przekonywające dowody istnienia Stwórcy, ale istnieje tak długo też zło i cierpienie. Dlaczego? Kiedy nastąpi ich kres??? (1Jana 4:8; Hebrajczyków 3:4; Rzymian 1:20).

                                            Czy to wina Boga?

       Podobne pytania od dawna zadawali ludzie zwłaszcza bogobojni i wierni Bogu. Na przykład prorok Habakuk zwrócił się do Niego: Jak długo jeszcze, o Jahwe, mam wołać o pomoc, choć Ty nie wysłuchujesz! Wołam do Ciebie: Ucisk’! [Na pomoc!] a Ty nie śpieszysz na ratunek. Dlaczego każesz mi patrzeć na nieprawość, dlaczego muszę przyglądać się uciskowi? Przemoc i gwałt dzieją się na mych oczach, szerzą się kłótnie i spory. Dlatego prawo traci swą moc, a sprawiedliwość nigdy nie dochodzi do głosu; a że bezbożny ma w swojej mocy sprawiedliwego [prawego], wyroki  są zawsze stronnicze”  (Habakuka 1:2-4 bp). Habakuk rozumiał, że Bóg znacznie bardziej niż jakikolwiek człowiek nienawidzi niegodziwości i spowodowanych nią udręk (Izajasza 55:8,9; porównaj 1 Piotra 5:7). Wszędzie jednak zdaje się triumfować zło i nie mieć końca. Prorok Habakuk zastanawiał się, dlaczego Bogu, który wszystko widzi, jest to jakby obojętne: „Czy nie od wieków istniejesz, o Jahwe, Boże mój, Święty, Nieśmiertelny? (…) Tak czyste są Twoje oczy, że nie możesz patrzeć na zło, nie możesz znieść widoku… Kontynuuj czytanie

CHRZEŚCIJAŃSKI ‘IZRAEL BOŻY’!

Aktualizowany: 3.11.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie”. Uważajcie więc na to, w jaki sposób słuchacie [Słowa Bożego]J 14:6 nwt-pl; Łk 8:18 br.

Trzeba koniecznie iść za nauką Pisma Świętego, a nie za jakąś ludzką i omylną instytucją czy organizacją zbawienia!!!

       DZISIAJ nie potrzebujemy pośrednictwa ludzkich kapłanów, ponieważ Prawo Mojżeszowe nas nie obowiązuje (Rz 10:4; Mt 12:6). Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę ‘raz na zawsze’ (Heb 7:27; 9:11,12,28; 10:10-14). „Zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jako zbiorowy ‘naczelny kapłan-pomazaniec’, stoi na czele ‘pomazańców’, wszyscy razem według Pana Jezusa są tylko „fałszywymi [kłamliwymi] pomazańcami” (Mt 24:24,48-51; Łk 12:45-48; Mk 13:21,22 – nbg-pl). Tworzy on instytucję ‘trzymającą władzę’ na wzór żydowski, domagając się od wszystkich bezkrytycznego posłuszeństwa. Twierdzi on też, że jest ‘pośrednikiem’ Jezusa i ‘Bożym’ prorokiem dla narodów. A jest kłamliwym, obłudnym i wyjątkowym świętoszkiem, dewotem czy bigotem zapatrzonym w siebie, a nie w Boże Słowo Prawdy. To Osoba Jezusa Chrystusa stanowi centrum wiary chrześcijańskiej. Wszyscy wierni i ochrzczeni chrześcijanie wchodzą na symboliczny dziedziniec świątynny (stan prawości) przez owe jedne ‘drzwi’, jedną ‘bramę’, ‘drogę’, a to poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał. Dzisiaj jest to ten jeden, jedyny sposób dostania się do Boga Ojca, aby uzyskać zbawienie i ocalenie (J 6:45; 14:6; 10:7,9; 17:3; Obj 7:9,10,13-15; 21:1-8).

                          Lepsze  „Nowe Przymierze” dla chrześcijańskiego „Izraela”!!!

       Proroctwo Boga JHWH zapowiedziało Nowe Przymierze, które zostało ponownie zawarte z Jego wybranym Izraelem poprzez Większego Pośrednika, Pomazańca Bożego, Chrystusa i Zbawiciela. Stare Przymierze, Mojżeszowe Żydzi jako naród zerwali… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys