Miesięczne archiwum:

ŻYCIE WIECZNE W ‘NOWYM NIEBIE I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 3.01.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „A to jest obietnica, którą On nam obiecał: życie wieczneObjawienie 21:1,5 bw; 1Jana 2:25 nwt-pl.

                                          ‘Jedna nadzieja życie wieczne’

       NIE ULEGA wątpliwości, że Biblia Święta kieruje uwagę przede wszystkim na fakt perspektywy życia wiecznego, a miejsce korzystania z tego daru jest sprawą wtórną. To gdzie się ono urzeczywistni, ma mniejsze znaczenie niż sama nadzieja pokonania śmierci (parafraza wypowiedzi Raymonda Franza).Traktowanie tego odwrotnie świadczy o braku ‘pełnego zrozumienia’ i o duchowej niedojrzałości (Rz 10:2 bt). „Ja wyświadczę łaskę, komu chcę wyświadczyć, i okażę miłosierdzie temu, komu je chcę okazać. [Wybranie] więc nie zależy od tego, kto go chce lub o nie się ubiega, ale od Boga, który wyświadcza łaskę” (Rz 9:15,16 bt). Ten dar życia wiecznego wierni otrzymają nie z własnego wyboru, ale z wyboru Bożego, w ramach spełniającej się obietnicy ‘nowego nieba i nowej ziemi’, czyli w wymiarze niebiańskim i w wymiarze ziemskim, ludzkim. Obie formy Królestwa Bożego czy Królestwa Niebios będą doskonałym, pełnym i uszczęśliwiającym dziedzictwem danym przez Boga jego wiernym (Iz 65:17,18; Mt 5:5; 2P 3:13). Biblia mówi tylko o jednych kryteriach, miernikach i wymaganiach stawianym wszystkim chrześcijańskim dziedzicom (Mt 28:18-20; 1Kor 11:1; 1P2:21; Ef 4:4-6). Wynika to z tego, że Słowo Boże mówi o jednym Bożym darze życia wiecznego. Nie ma biblijnego pojęcia lepszego życia wiecznego, bo niebiańskie, duchowe i gorszego życia wiecznego, bo ziemskie, ludzkie.… Kontynuuj czytanie

MIESZKAŃCY ‘NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI’!

Aktualizowany: 10.05.2017

Dział tematyczny: Niebiański i ludzki wymiar Królestwa Bożego

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły”. Oto wszystko nowym czynię”. „Szczęśliwi ubodzy w duchu, gdyż ich jest Królestwo Niebios” — Objawienie 21:1,5 bw; Mateusza 5:3 bpd.

         Rozproszone „pokolenia izraelskie” — dlaczego w tak szerokim zastosowaniu???

       ANIOŁ GABRIEL wyjawił dziewicy Marii proroctwo o Jezusie Chrystusie: Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. On będzie wielki i Synem Najwyższego będzie nazwany, a Pan Bóg da mu tron Jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Po zawarciu przez Pana Jezusa z apostołami „Nowego Przymierza” co do Królestwa Bożego/Niebios, „domem Jakuba [Izraela]jest dzisiaj alegoryczny Jakub/Izrael. To alegoryczno-symboliczne plemiona izraelskie, nowy Izrael, chrześcijański „Izrael Boży” jest kontynuacją dzieła, planu Boga Ojca i Jego zamierzeń. Dalej obejmuje go zasadnicze, wieczne i „święte przymierze” Abrahamowe [przysięga/obietnica Boża]. To Boże „święte przymierze” jest wiążące dla całej ludzkości, bo dotyczy ‘błogosławienia wszystkim narodom ziemi’, a związane jest z Potomkiem Jezusem Chrystusem Rozważ: Łk 1:31-33,72,73 bp; 22:20,29,30; Ps 105:9,10; Dz 3:25; Gal 3:8,14; 6:16 br; Rz 2:28,29; Jer 31:31-33; 1Moj 12:3; 17:7; 18:18; 22:18.

       Kiedy dzisiaj czytamy mesjańskie proroctwa zawarte w hebrajskich Księgach biblijnych [Stary Testament] odnosimy wielki pożytek. Wiemy bowiem, że spadkobiercą Izraela, a więc kontynuacją dzieła Boga Ojca i z nim związanych Jego zamierzeń, jest dzisiaj alegoryczny „dom Jakuba”, symboliczne 12 plemion/pokoleń Jakuba/Izraela w chrześcijańskim i szerokim zastosowaniu. To jego alegorycznySyjon, Jerozolima, Miasto Świętelud Boży. Krótko mówiąc to „powołani i wybrani, i wierni”, także ci co zmartwychwstaną, których będą w końcu wielkie rzesze’… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys