Miesięczne archiwum:

SZALEŃCZY REWIZJONIZM ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’!!!

Aktualizowany: 21.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami”. „Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne?” — Mateusza 24:48 nwt-pl; 2Piotra 2:3 nwt-pl; Hioba 13:7 br.

       „I będą was zachłannie wyzyskiwać sfałszowanymi słowami” — 2Piotra 2:3 nwt-pl.

       Niektóre przykłady manipulacji „złego niewolnika” Świadków Jehowy w jego Biblii!!!

       W PRZEKŁADZIE Pisma Świętego (nwt-pl) tzw. ‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnika niewiernego i nieroztropnego’ („nnn”), czyli „złego niewolnika” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), już pierwsze i dalekosiężne proroctwo wypowiedziane przez Boga zostało bardzo poważnie przez niego zniekształcone. W 1Mojżeszowej 3:15 przekład ten ma słowo ‘On’ zamiast ‘Ono’!!! Wszystkie inne przekłady Biblii, włącznie z hebr. Masoretic Text, używają słowa ‘ono’ lub ‘to’ (bg) wskazując na Jedno „Nasienie” (Potomstwo Jedno, Potomek, którym jest Jezus Chrystus). To „zły niewolnik” ŚJ. dokonał kłamliwego przekładu Biblii na swój własny użytek. Jedno „potomstwo jej”, czyli ‘Potomstwo niewiasty’ podzielił na ‘potomstwo’ i ‘on’ [Jezus]. Ten wredny manewr ma dostarczyć ‘biblijnego dowodu’ dla wprowadzonego przez niego fałszywego pojęcia: 1) „pozostałej części potomstwa” lub „drugorzędnego potomstwa (nasienia)” – to są ich tzw. ‘pomazańcy’ i 2) „głównego przedstawiciela potomstwa”, którym ma być Jezus [źródło SJ. It-2 str.140-143]. To ‘przebiegłe postępowanie’ jestfałszowaniem Słowa Bożego’ (Galacjan 3:16; 2Koryntian 4:2). Oto pełne symboliki prorocze i kluczowe słowa Boga:

1Moj 3:15 bt Wprowadzam nieprzyjaźń [dosł. wrogość, nienawiść] między ciebie [Wąż – szatan] i niewiastę [alegoryczna, małżonka Boga], pomiędzy potomstwo twoje [należący do Węża] a potomstwo jej: ono [nwt-pl – on] zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (porównaj Obj 12:17 bt).

 … Kontynuuj czytanie

SZALEŃSTWO ‘ZŁEGO NIEWOLNIKA’!!!

Aktualizowany: 12.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Ale gdyby ów zły niewolnik …”. „Zniszczę mądrość mędrców, a roztropność roztropnych odrzucę — Mt 24:48 nwt-pl;  1Koryntian 1:19 kow.

       JEST TO krytyka grupy trzymającej władzę wśród Świadków Jehowy (skrót ŚJ.). Krytyka bardzo wąskiego i jakże ‘wpływowego’ grona nazywającego siebie biblijnym „niewolnikiem wiernym i roztropnym”. Mamy tu do czynienia ze ‘świetnym’ kamuflażem, gdzie zawłaszczona nazwa wprowadza w błąd. W gruncie rzeczy jest to pojęciowy fałsz, bowiem chodzi o autorytarną instytucję ‘niewolnika NIEwiernego i NIEroztropnego. Jako uzurpator, wbrew nauce Słowa Bożego uczynił siebie widzialnympośrednikiem Pana Jezusa i Boga Ojca. W myśl słów Jedynego Pośrednika z Mt 24:45,48-51 jest bezsprzecznie zuchwałym i „złym niewolnikiem” ŚJ., ponieważ wyniósł siebie ponad te Święte Osoby. Tak naprawdę to uczynił on siebie ogromną przeszkodą między Bogiem a ludźmi”. Jego organizacja, którą on stworzył i powołał do życia, mieni się być ‘Bożą’ [Jehowy], ale jakże jest bardzo ludzką, omylną i podstępną jak on sam. Dlatego zajmiemy się teraz tą szczególnie groźną, religijną koterią skupioną nie tyle na Bogu Ojcu, Panu Jezusie i Słowie Bożym, co na samej sobie i to w bałwochwalczy sposób! (1Tym 2:5,6; Dz 4:12; Ez 43:8; 1J 1:10; Mt 4:10 nwt-pl)

UWAGA!!! — Krytyka autorytarnej instytucji religijnej „złego niewolnika” Świadków Jehowy, z tych samych czy podobnych powodów, zbiorowo i indywidualnie dotyczy kierowniczego gremium każdej religii. Dlatego, że w zorganizowany i zinstytucjonalizowany sposób dopuszczają się one zdrady Boga Ojca, Pana Jezusa Chrystusa, Ich apostołów i proroków oraz zdrady i sprzeniewierzenia Słowa Bożego nauki Pisma Świętego. Ci opętani władzą przywódcy religijni odurzają umysły swych wiernych szaleńczym bałwochwalstwem wszelakiej maści, które wywołuje oczywisty gniew Boży. To religijne ‘szaleństwo nierządu’ — biblijnie utożsamiane z ‘prostytucją’!!!

— Iz 29:14 bp; Jer… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys