Miesięczne archiwum:

ŻAŁOSNY POMYSŁ? — ŻENUJĄCY!

Aktualizowany: 10.09.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

‘Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali— 1Koryntian 4:6 bp.

                           Gorsze owce „złego niewolnika” Świadków Jehowy!!!

       W SWOIM przekładzie (nwt) Biblii tzw. ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), zamiast „inne owce” ma ‘drugie owce’. „Inne owce” to ludzie pochodzenia pogańskiego, z poza Żydów (J 10:16 nwt-pl; Mt 15:24 bpd; Dz 10:34,35 bpd). Jest to usilna manipulacja sugerująca, że u Pana Jezusa są pierwsze owce, lepsze i ważniejsze, a drugie są gorsze, ponieważ ich wiara jest gorsza. Narzuca się czytelnikowi fałszywe przekonanie, że ‘pierwsze owce’ to szczególni pomazańcy, którzy z góry już wiedzą o swym niebiańskim przeznaczeniu. Natomiast ‘drugie owce’ są drugim sortem, II gatunkiem. Mogą oni liczyć tylko na ziemski padół i dlatego nie wolno im spożywać na Pamiątce [Wieczerzy Pańskiej] chleba i wina (emblematów). Jest to zwykła segregacja nie mająca podstaw biblijnych, ponieważ nie ma biblijnego pojęcia ‘pierwsze i drugie owce’, na ziemi są jedne „owce” – wierni Boga i Chrystusa. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem”, „i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi” (1Kor 12:13 bt; 2Kor 13:13,14 bpd; Łk 11:13; Rz 8:9,13-16 bpd).

— Trzeba koniecznie iść za nauką Biblii Świętej — Słowa Bożego — Pisma Świętego!!!

       Nikt nie ma ‘zaklepanego’ zbawienia czy to… Kontynuuj czytanie

CZY KRÓLESTWO NIEBIOS TO TYLKO RZĄD BOŻY?

Aktualizowany: 15.12.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

— „Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa Jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość” — Mateusza 13:41 bw.

                         Królestwo Niebios/Boże — to o wiele więcej niż rząd Boży!

       ‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), wyjaśnia jedno, a uparcie i zawzięcie twierdzi, że Królestwo Boże/Niebios to tylko niebiański rząd Boży, w którym to on się przede wszystkim znajdzie. Znowu mamy do czynienia z podstępnym wypaczaniem Słowa Bożego!

       Fragment cytatu z ks. ŚJ. Wnikliwe poznawanie Pism str. 1147, 1149: Znaczenia słowa „królestwo”. W Piśmie Świętym wyraz „królestwo” może mieć różne znaczenie. Czasami oznacza obszar geograficzny rządzony przez króla. Jego królestwo obejmowało więc nie tylko stolicę, ale całe podległe mu terytorium, łącznie z innymi królestwami, które były mu podporządkowane lub od niego zależne (1Kl 4:21; Est 3:6, 8). (…) W Chrześcijańskich Pismach Greckich inaczej Nowy Testament odpowiednikiem słowa „królestwo” jest wyraz basileía, oznaczający „królestwo, obszar lub kraj, nad którym panuje król; królewską władzę, panowanie; godność królewską, tytuł i zaszczytną pozycję króla” (The Analytical Greek Lexicon, 1908, s. 67). Określenie „królestwo Boże” często występuje w sprawozdaniach Marka i Łukasza, z kolei w relacji Mateusza ok. 30 razy pojawia się synonimiczne wyrażenie „królestwo niebios” (por. Mk 10:23 i Łk 18:24 z Mt 19:23, 24; zob. KRÓLESTWO; NIEBO [Niebiosa duchowe])””. 2 Piotra 3:13. Na związek ten zwrócono uwagę w dziele Cyclopædia pod red. J. M’Clintocka i J. Stronga (1891, t.… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys