Miesięczne archiwum:

FUNDAMENTALNE OSZUSTWO — UPORCZYWE KŁAMSTWO!!!

Aktualizowany: 18.09.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

„Czy Boga chcecie bronić oszustwami? Czy wasze kłamstwa są Mu potrzebne”? „Biada tym, którzy ciągną przewinienie sznurami nieprawdy” Hioba 13:7 br; Izajasza 5:18 nwt-pl.

          Chytra i żenująca obrona władzy uzurpatora — oszustwo z ‘dniem Pańskim’!!!

       ‘NIEWOLNIK wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc ‘niewolnik niewierny i nieroztropny’ („nnn”), czyli „zły niewolnik” Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), uparcie upowszechnia swoje religijne kłamstwa, obraźliwe i podstępne dogmaty. Powtarza ustawicznie jak mantrę, swą zakłamaną retorykę i kłamliwą  wykładnię. Dotyczy to obecności Jezusa Chrystusa i również obecności Boga Ojca (JHWH; ŚJ. Jehowy), która to obecność jest integralna, nierozerwalna  i jednoznacznie związana z tym samym wielkim wydarzeniem, z przejęciem przez NICH władzy nad światem i z ICH szczególnym działaniem (Obj 11:15-19; 12:10; 19:15,16). Pan Jezus powiedział, że od Ojca otrzymał ‘wszelką władzę w niebie i na ziemi’ iOjciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz wszelki sąd przekazał Synowi”, natomiast ap. Paweł tak dowodzi: „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM  ku chwale Boga Ojca(Mt 28:18; J 5:22,27; Flp 2:9-11 bt).

       „Zły niewolnik” zawzięcie kłamie, że obecność Pana Jezusa (gr. parousia) to nie to samo co Jego dzień przyjścia (przybycia) i nie to samo co obecność i dzień przyjścia Boga. W sensie biblijnym jest to wyjątkowa „głupotologia” i bajdurzenie, ale na ludzki, nie Boży sposób, to chytra obrona swej pozycji i władzy, która niewątpliwie ma ‘głęboki sens’, lecz tylko dla „złego niewolnika”… Kontynuuj czytanie

ROK TEN NIE ISTNIEJE W NAUCE PISMA ŚWIĘTEGO!!!

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

  „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw.

Dlaczego trzeba się tym zajmować: Kiedy po raz pierwszy zburzono i odbudowano świątynię jerozolimską???

       „STRAŻNICA” — organ tzw.‘niewolnika wiernego i roztropnego’ [uwaga! fałsz pojęciowy], a więc tak naprawdę „złego niewolnika” ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża Świadków Jehowy (skrót ŚJ.), ten powyższy fakt odnosi do okresu 607-537 p.n.e.. Nie chce ujawnić prawdy, ponieważ jest on ‘niewolnikiem niewiernym i nieroztropnym’, dlatego dalej uparcie głosi swoje fundamentalne kłamstwo i oszustwo o roku 607 p.n.e. dającym rok 1914.

     Wg publikacji „Strażnica” poszczególni władcy Babilonu panowali odpowiednio:

Nabuchodonozor     43 lata  (Nebukadneccar)

Ewil-Merodak          2 lata  (Awilmarduk)

Neriglissar               4 lata

Labashi-Marduk     9/12 (ok. 9 miesięcy)( Labaszimarduk)

Nabonid                   17 lat

(Źródło: Strażnica w11, 1.10 str. 29)

       Trzeba dodać do roku 539 te lata powyżej [539 p.n.e. Babilon przestał istnieć, a w 18 (lub 19) roku swego panowania Nabuchodonozor/Nebukadneccar zburzył Jerozolimę i świątynię]. 539+17+9/12+4+2+43 – 18(19) = 587 p.n.e. (lub 586). Czyli mamy w miarę dokładną datę zburzenia Jerozolimy i świątyni zgodną z chronologią świecką i biblijną.

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ !!!

                        Biblia mówi, że Babilon miał istnieć 70 lat:

       Rozważ Słowo… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys