Miesięczne archiwum:

CZEGO NAPRAWDĘ NIE UCZY BIBLIA?

Aktualizowany: 22.03.2017

Dział tematyczny: Szaleńczy, zuchwały i podstępny rewizjonizm!

Abyście nie tak szybko dali się zachwiać w pojmowaniu i straszyć, (…), jakoby już nastał dzień Pana [Chrystusa]”. „Nic ponad to, co zostało napisane’ oraz abyście nie szczycili się jednymi, a drugimi pogardzali2Tesaloniczan 2:2 bpd; 1Koryntian 4:6 bp.

       Czy ‘organizacja Jehowy’ naprawdę głosi Słowo Boże czy podstępne dogmaty???

                    Czy jest to naprawdę organizacja Boża czy tylko quasi-Boża???

       TRZEBA na początku uczciwie powiedzieć, że w porównaniu do innych religii chrześcijańskich, Świadkowie Jehowy (skrót ŚJ.) głoszą więcej prawd biblijnych. Chociażby fundamentalna prawda biblijna o okupie, że Pan Jezus umarł za wszystkich, aby uczynić nas wolnymi od grzechu i śmierci oraz inne podstawowe prawdy, w tym o zmartwychwstaniu i życiu wiecznym. Prawdziwie wnikliwy student Biblii i poszukiwacz Prawdy Bożej wie, że są religie, w których poza terminami chrześcijańskimi, nie ma prawd biblijnych lub są to ilości szczątkowe. W zdecydowanej większości to jakiś niezrozumiały język, a nie piękne Słowa Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. Niemniej ŚJ., a właściwie to ich tzw. ‘niewolnik wierny i roztropny’ [uwaga! fałsz pojęciowy], czyli „zły niewolnik”, nie ma powodów do dumy. Dlatego, że mącenie prawdy Słowa Bożego swoimi kłamstwami religijnymi jest działaniem wyjątkowo haniebnym, ponieważ daje wielu osobom złudne i fałszywe przekonanie posiadania prawdy Boskiej. Jak można to inaczej nazwać, skoro w miejsce obalonych żenujących kłamstw religijnych jak ‘Trójca’, ‘dusza nieśmiertelna’, ‘piekło wiecznych mąk’ czy ‘czyściec’, wprowadzono zwodnicze i podstępne ‘cudowne prawdy’ z wyjątkowo ukrytym kłamstwem, jakże uporczywym i nachalnym (Jana 3:16; 5:28,29; 2Koryntian 4:2; Jakuba 3:14; Hioba 13:7 br; Mateusza 24:24 bgn; 24:48 nwt-pl; Galacjan 1:6-8).

Najpierw cytat… Kontynuuj czytanie

JAKŻE WAŻNE LEKCJE WIARY!

Aktualizowany: 20.02.2016

Dział tematyczny: Wprowadzenie

‘Czy Pan Jezus rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi’? Łukasza 18:8 nwt-pl.

       PAN JEZUS postawił szokujące pytanie: „Kiedy jednak przybędzie Syn Człowieczy, czy rzeczywiście znajdzie wiarę na ziemi? Apostoł Paweł uwydatnia ten problem Tesaloniczanom: „nie wszyscy bowiem mają wiarę”. Natomiast apostoł Jan podkreśla wartość ‘zwycięskiej wiary’: „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. „Nasza wiara” stanie się „zwycięstwem” wtedy, kiedy koniecznie posłuchamy ‘usilnej zachęty’ Judy, brata Pańskiego. Nawołuje on „do podjęcia ciężkiej walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym” [‘zwycięstwo’ to gr. ‘nikē, a ‘dobre zwycięstwo’ to gr. ‘eunikē]. Apostoł Paweł mówi pod natchnieniem: Wiara jest gwarancją tego, czego się spodziewamy, i dowodem rzeczywistości niewidzialnej” (Łukasza 18:8 nwt-pl; 2Tesaloniczan 3:2 nwt-pl; 1Jana 5:4 bt; Judy 1:3 nwt-pl; Hebrajczyków 11:1 pau; porównaj 1Tymoteusza 1:5 nwt-pl imię ‘Eunike’).

       Pan Jezus woła: „Miejcie wiarę w Boga”! i wskazuje na najlepsze lekcje oraz najlepszą naukę wiary: „Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie” (Marka 11:22 nwt-pl; Jana 6:45 bt). Pan Jezus powiedział również: „Jeśli ktoś Mnie miłuje, będzie przestrzegał mojego Słowa, i mój Ojciec będzie go miłował — i do niego przyjdziemy, i u niego urządzimy mieszkanie. Kto Mnie nie miłuje, moich słów nie przestrzega, a Słowo, którego słuchacie, nie jest moim (Słowem), lecz Ojca, który Mnie posłał. To już wam powiedziałem w trakcie przebywania z wami. Natomiast Opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Jana 14:23-26 bpd).

       Na temat wiary… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys