Miesięczne archiwum:

TRZEBA KONIECZNIE IŚĆ ZA NAUKĄ BIBLII ŚWIĘTEJ!!!

Aktualizowany: 28.01.2017

Dział tematyczny: Wprowadzenie

Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź [Słowo] nawet ponad całe swe Imię” — Psalm 138:2 nwt-pl.

       SKORO Słowo Boże jest nieomylną Prawdą, to znaczy, że jest niewzruszonym fundamentem Bożym, na którym powinniśmy budować swoje teraźniejsze i przyszłe życie. Na jego podstawie mamy weryfikować wszystkie religijne i moralne, a będące w obiegu ludzkie doktryny i dogmaty, nauki, idee, poglądy, opinie, tezy, teorie itd.. Dlaczego? Gdyż według Pana Jezusa Twoje [Boże] Słowo jest prawdą”, „Pisma nie można zmienić lub Pisma nie można odrzucić” (J 17:17 nwt-pl; 10:35 bp, bt). Dlatego kiedy postrzegamy całą otaczającą nas ludzką rzeczywistość w świetle Pisma Świętego, Biblii Świętej, rzetelnie i wnikliwie ją analizując, unikamy wprowadzenia w błąd, oszukania i zafałszowania. Czy Prawda Boża zmienia się w czasie??? Sam Bóg twierdzi: „Ja [JHWH] czuwam nad słowem moim, aby je wypełnić” i „Ja się nie zmieniłem” oraz „Jezus Chrystus wczoraj i dziś — ten sam i na wieki” (Jer 1:12 bp; Mal 3:6; Heb 13:8). Apostoł Piotr cytując słowa proroka Izajasza, powtarza „słowo Pana (hebr. ‘elohiym’ – Bóg) trwa na wieki!” (hebr. ‘owlam’ – wieczność; 1P 1:25; Iz 40:8). A jeśli tak, to Prawda Boża ‘nie zmienia się’ w czasie, ‘trwa wiecznie’. Możemy całkowicie zaufać Słowu Bożemu, ponieważ w Psalmie 138:2 (nwt-pl) król Dawid mówi pod natchnieniem: „będę sławił twe imię, ze względu na twą lojalną życzliwość i ze względu na twą wierność prawdzie. Ty bowiem wywyższyłeś swą wypowiedź nawet ponad całe swe imię[‘wypowiedź’ Boża dosł. ‘Słowo’ Boże — zgodne z tekstem masoreckim]. W Biblii poznańskiej (bp) natomiast czytamy: „wywyższyłeś Twoją obietnicę ponad wszelkie imię”. Słowo Boga to absolutna Jego Prawda i Jego obietnice, dlatego jest ono ‘nawet ponad całe Jego Imię’. To wypełniające się Słowo Boże czyni Imię Boga szczególnie Wielkim i Świętym, dlatego całkowicie ufamy… Kontynuuj czytanie

LUDZKI UMYSŁ — NIEROZWIĄZANA ZAGADKA!

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: Wprowadzenie

„Będę cię sławił, gdyż uczyniony jestem w sposób napawający lękiem, zdumiewający. Dzieła twoje są zdumiewające, o czym dusza moja wie bardzo dobrze — Biblia, Psalm 139:14 nwt-pl.

       LUDZKI MÓZG pozostaje jedną z największych zagadek, z którymi zetknęli się naukowcy. Sama liczba neuronów w tym narządzie dorównuje ilości gwiazd znajdujących się w naszej galaktyce. Choć co jakiś czas ogłaszane są kolejne przełomowe odkrycia dotyczące umysłu, to wciąż stawia on przed nami coraz to nowe pytania.

       Kiedy dowódca strażaków przyjeżdża do pożaru, najpierw szacuje, jak najlepiej rozstawić swój zespół. Ocena sytuacji oraz tego, co się może wydarzyć, jest jedną z głównych cech odróżniających nasz umysł od zwierzęcego. Niestety, o ile współczesna neurologia potrafi powiązać aktywność mózgu z konkretnymi zachowaniami, o tyle jest bezradna w obliczu przeprowadzanych symulacji przyszłych wydarzeń. Ciągle nie wiadomo, w jaki sposób nasz umysł uczy się prognozować. Niektórzy naukowcy uważają, że pamięć istnieje tylko w tym celu.

       Proces uświadamiania sobie różnych wydarzeń, czy też zjawisk, pozostaje ciągle owiany mgłą tajemnicy. Zresztą dopiero niedawno badacze mózgu uznali świadomość za zagadnienie, które może podlegać badaniom. Obecnie naukowcy próbują zidentyfikować obszary mózgu, które współpracują ze świadomością. Następnie będą starali się zrozumieć, dlaczego właśnie te, a nie inne części, współpracują ze sobą. Dopiero wtedy będzie można pokusić się o częściową odpowiedź na pytanie, czym jest świadomość.

       Choć wszystkie obszary mózgu na pierwszy rzut oka wydają się niczym od siebie nie różnic, to jednak podczas pomiarów ich aktywności, obraz mózgu zaczyna wyglądać niczym kolorowa mapa świata. O ile naukowcy z grubsza są w stanie ocenić, która część odpowiada za np. zapach, ból, prognozy itd., o tyle wyjaśnienie, w jaki sposób i na jakich zasadach systemy te ze sobą współpracują, ciągle pozostaje zagadką. Kolejną niewiadomą jest, dlaczego ludzki… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys