Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 30

Aktualizowany: 7.10.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                         APOKALIPSA A TY — EPILOG KSIĘGI OBJAWIENIA

       PODWÓJNA alegoria czy symbolika biblijnej „Jerozolimy” wskazuje dzisiaj na jedną „Nową Jerozolimę”, której „Budowniczym i Twórcą jest Bóg”. W Piśmie Świętym jest nazwana także ‘Jerozolimą świętą, górną, niebiańską, Syjonem’, „Ojczyzną”, „Świętym Miastem” lub „Miastem” i „oblubienicą, małżonką Baranka”. Skąd ten wniosek? Wynika on z Księgi Objawienia w powiązaniu z całym Słowem Bożym. Na niebiańskim tronie zasiada Pan Bóg i Pan Jezus, a „korony” otrzyma symbolicznych „24 starszych”, niebiańskich królówkapłanów. „Nowa Jerozolima” posiadać będzie całą władzę i panowanie, ponieważ będzie ona zdominowana przez Boga Ojca i Pana Jezusa, w której na zawsze będzie „tron Boga i Baranka”. A poarmagedonową „świątynią” tego „Świętego Miasta” będzie także „Pan Bóg, Wszechmogący, oraz Baranek”. Taka alegoryczna „Jerozolima” jako „Święte Miasto Nowa Jerozolima ” z JEJ LUDEMjest rzeczywistością chrześcijańską, ale nieporównanie wspanialszą, bo związaną z Królestwem Bożym „nowego nieba i nowej ziemi”. Bóg swego Pomazańca Jezusa „ustanowił dziedzicem wszechrzeczy”, a więc jest to ‘całe dziedzictwo’ Pana Jezusa Chrystusa, które otrzymał od swego Boga Ojca wraz z „wszelką władzą w niebie i na ziemi”. Dlatego też nie ma innej drogi zbawienia i ocalenia jak przez Pana Jezusa, który stał się ‘zbawieniem JHWH’, czyli „Zbawicielem świata” (Objawienie 19:7-9; 21:1-5,9,10,22; 22:3; Jana 4:42; 1Jana 4:14; Hebrajczyków 1:2 bw; 11:10; Mateusza 28:18).

       Apostoł Paweł napisał do Efezjan: [Bóg] „powziął zamierzenie w związku z zarządzaniem przy pełnej granicy wyznaczonych czasów, mianowicie aby znowu zebrać wszystko razem w Chrystusie to, co w… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 29

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                          WIECZNE „NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA”

             — ICH IMPONUJĄCE, WSPANIAŁE „MIASTO ŚWIĘTE”

       ANIOŁ ponownie Jana przenosi do początków „tysiąca lat panowania Królestwa Bożego/Niebios, odsłaniając przed nim dalszy ciąg tej wspaniałej wizji. Co opisuje apostoł?

       „I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię; bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie ma” (Objawienie 21:1).

       Jakże zachwycająca panorama!

       Setki lat wcześniej Bóg JHWH rzekł do Izajasza: „Albowiem oto Ja stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów ani na myśl one nie przyjdą”. Proroctwo to w wąskim zakresie spełniło się po raz pierwszy w roku 537 p.n.e., gdy wierni Żydzi powrócili do Jerozolimy po około 50-letnim pobycie na wygnaniu w Babilonie. W tym okresie odrodzenia stanowili „nową ziemię” — nowe społeczeństwo podlegające nowemu zarządzaniu, czyli „nowym niebiosom”. Apostoł Piotr wskazał na ponowne i wielkie spełnienie tego proroctwa, oznajmiając: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość”. Jan ujawnia teraz, że obietnica ta zacznie urzeczywistniać się po rozpoczęciu „dnia Pańskiego”. Przeminie w końcu „poprzednie niebo i poprzednia ziemia”. To znaczy stary i jeszcze istniejący, cały, diabelski świat podległy przemożnej władzy szatana i jego demonów. Znikną nie tylko oni, naczelni, niebiańscy buntownicy i popierający ich władcy ziemscy. Zniknie całe wzburzone „morze” buntowniczych,… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys