Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 28

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

7) TEMAT WIZJI — Objawienie 20:4 do 22:21 — „tysiąc lat” Królestwa Bożego; Boży sąd ostateczny i wieczna klęska szatana diabła; wieczne „nowe niebo i nowa ziemia” i ich „święte Miasto”

       DIAMETRALNA ZMIANA SCENY ŚWIATA NIE TYLKO LUDZKIEGO!!!

       „W DNIU PAŃSKIM”, czyli w ‘wielkim dniu Ich [Boga i Pana Jezusa]gniewu’, nastąpi kres tego złego świata. Jednak dopiero po usunięciu ostatniej przeszkody – uwięzieniu szatana diabła i demonów będzie się mogło rozpocząć „tysiąc lat” panowania Jezusa Chrystusa, Królestwa Bożego „nowego nieba i nowej ziemi” (Objawienie 1:10; 6:16,17; 21:1-5; 2Piotra 3:13; Izajasza 65:17; 66:22; Mateusza 5:5).

       Po upływie „tysiąca lat” szatan zostanie na krótko ‘wypuszczony’ z „otchłani”. Dlaczego? Zanim Jan odpowie na to pytanie, zwraca uwagę na początek tego okresu.

Sędziowie na tysiąc lat

       „I ujrzałem trony, i byli ci, którzy na nich zasiedli, i dano im władzę sądzenia. Tak, ujrzałem dusze tych, których stracono toporem za świadczenie o Jezusie i za mówienie o Bogu [bw – za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże], tych, którzy nie oddali czci [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości bałwochwalczej najwyższej władzy obecnego świata] ani bestii, ani jej wizerunkowi [obrazowi] i którzy nie przyjęli znamienia na swe czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem przez tysiąc lat. (Pozostali z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat). To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy i święty jest każdy, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 27

Aktualizowany: 11.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

   WYDARZENIA ZE WSZECH MIAR WSTRZĄSAJĄCE NIE TYLKO DLA ŚWIATA LUDZKIEGO!!!

KONIEC TEGO ŚWIATA W ARMAGEDONIE I TRIUMF PANA JEZUSA CHRYSTUSA!!!

       „ARMAGEDON” — jakże często słowo to budzi lęk! Tymczasem dla miłujących sprawiedliwość stanowi ono zapowiedź długo oczekiwanego dnia, w którym Bóg Wszechmocny wykona ostateczny wyrok na Jemu wrogich narodach. Nie będzie to wojna prowadzona przez ludzi, lecz przez „Władcę wszechrzeczy”, „wojna wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” ‘dzień Jego pomsty’ na wrogich Mu władcach ziemskich i ich narodach (Objawienie 16:14,16 nwt-pl, bp; Ezechiela 25:17).

       Niecny atak szatana opisano sugestywnie w 38 rozdziale Księgi Ezechiela. Poniżonego szatana nazwano tam ‘Gogiem z krainy Magog’. Bóg metaforycznie ‘wkłada w szczęki Goga haki’ i prowadzi go do ataku, a wraz z nim jego ‘liczne wojska’. Jak tego dokona? Otóż sprawi, że Jego zajmujący się świadczeniem „niewolnicy” wydadzą się „Gogowi” bezbronnym narodem ‘zebranym spośród ludów, który nabył sobie dobytek i dobra, a który mieszka w środku ziemi’. Będą ośrodkiem zainteresowania całej ziemi, jedynymi, którzy odmawiać będą wielbienia „bestii z morza” i jej „obrazu” [wizerunku]. Duchowa siła i ‘wytrwałość niewolników Bożych, trzymanie się przykazań Bożych i wiary w Jezusa’ ściągnie wrogość „Goga”. Zbierze więc swą „bestię z morza” z jej „dziesięcioma rogami” oraz ‘bestię szkarłatną z otchłani’ i przystąpi do morderczej napaści. Jednakże los „niewolników Bożych” jest diametralnie różny od „Babilonu wielkiego”. „Okażę się Wielkim i Świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe [JHWH]”. Po „tysiącu lat” panowania Chrystusa, „Gog”, czyli szatan diabeł przestanie istnieć, spotka go wieczny niebyt (Ezechiela 38:2,4,11,12,15,21-23 bp; 39:11; Objawienie 13:1; 17:3,7,8,11,12-14; 20:7-10).

„Wierny i Prawdziwy”

  … Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys