Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 22

Aktualizowany: 6.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                DOKONA SIĘ TAJEMNICA BOGA!!!

Treść: „godzina sądu” nad narodami i „godzina żęcia” w „żniwie ziemi” kończy „trzecie biada”

Wybiła godzina sądu Bożego!!!

       DALSZA szczególna wizja Jana:

       „I ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu, i mówił donośnym głosem: ‚Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina jego sądu, oddawajcie więc cześć [gr. proskyneō; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Najwyższemu Władcy] Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’”  (Objawienie 14:6, 7).

       Pierwszy anioł leci „środkiem nieba”, gdzie latają też ptaki. A zatem jego głos będzie słyszalny na całej ziemi. Ogłaszane przez niego orędzie będzie miało zasięg ogólnoświatowy, daleko większy niż jakiekolwiek wiadomości radiowo-telewizyjne. Ponieważ dotyczy ono ogłaszania „wiecznotrwałej dobrej nowiny”, „jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi”: „Zacznijcie bać się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu(bpd). Będzie to ostatni dany czas, żeby koniecznie zacząć działać, aby uniknąć niepomyślnego ‘sądu Bożego’. Dlatego trzeba ‘bać się Boga, dać chwałę i oddać Mu cześć’, czyli okazać głęboki szacunek, dosłownie „hołd”, słuchając uważnie Boga Ojca i Jego Pomazańca Jezusa, a to w gruncie rzeczy oznacza posłuszeństwo Prawdzie Słowa Bożego. O ‘sądzie Bożym’ mówi też apostoł Paweł: „Wprawdzie Bóg… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 21

Aktualizowany: 24.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                     ZWYCIĘSKIE I OCALONE „PIERWOCINY” ZBIORÓW!!!

Treść: Zwycięski Baranek Jezus z pierwocinami zbiorów żniwa przy końcu świata

       ZANIM „nadejdzie godzina żęcia, bo żniwo ziemi” ‘dojrzeje’, lojalni „niewolnicy Boga” i Jezusa podejmą na krótko ostateczną działalność polegającą na głoszeniu ‘wiecznotrwałej dobrej nowiny jako radosnej wieści dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu (…): Boga się bójcie i dajcie mu chwałę, ponieważ nadeszła godzina Jego [Bożego] sądu, oddajcie więc cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód’. Najpierw czekają ich jednak próby ‘wytrwałości i wiary’. Według Objawienia 12:17 „smok”, czyli szatan ‘podejmie walkę z resztą [„pozostałymi” w nwt-pl] jej nasienia [Nasienie niewiasty to Jezus, porównaj z w. 3 i 13], które strzeże przykazań Boga i ma świadectwo Jezusa’, a będą to wtedy żyjący „wszyscy Jego [Boga] niewolnicy”. W 13 rozdziale Objawienia sugestywnie opisano organizmy polityczno-militarne, które szatan utworzył na ziemi, a które on zradykalizuje po rozpoczęciu się „dnia Pańskiego”, aby sprowadzać na wiernych „niewolników, proroków i świętych Bożych” ciężkie próby i okrutne prześladowania. Ten zawzięty wróg Boga nie jest w stanie udaremnić Boże zamierzenia! Jak zaraz zobaczymy, mimo złośliwych machinacji diabła, jedno jest pewne – zwycięskie, kompletne i symboliczne grono „144tys.” ocalonych i zbawionych tuż przed Armagedonem, czyli „przy końcu [zakończeniu] świata”, znajdzie się u boku Baranka Jezusa na symbolicznej, niebiańskiej i zwycięskiej „górze Syjon”. W ramach „porwania” dołączą oni do tych z „pierwszego zmartwychwstania”, jak mówi o tym ap. Paweł w 1Tesaloniczan 4:15-17 i 1Koryntian 15:51-53. Do symbolicznych „144tys.” nie można włączać zmartwychwstałych „niewolników Boga”,… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys