Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 20

Aktualizowany: 10.08.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                       DWIE BESTIE I ICH ‘OBRAZ’

              — NARZĘDZIE OKRUTNEJ WŁADZY SZATANA DIABŁA

„Wielka władza” ‘bestii z morza’

       NALEŻĄCY do Nasienia niewiasty’, czyli do Potomka Jezusa „niewolnicy Boży” będą wystawieni na wyszukane prześladowania i udrękę ze strony przebiegłego i podstępnego „węża”, czyli ‘żarłocznego i drapieżnego’ „smoka”. Tego którego ‘zwą diabłem i szatanem, i który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię’. Dalsza część sprawozdania Księgi Objawienia bardziej szczegółowo wyjaśnia, jakimi środkami posłuży się on w walce z ‘niewiastą i jej Nasieniem’. W „trzecim biada”, a więc po ‘przejęciu władzy nad światem przez Boga i Jego Pomazańca oraz wyrzuceniu z niebios diabła’ nastąpi radykalna zmiana sytuacji na świecie. Kolejny rozdział 13 Księgi Objawienia jest kontynuacją poprzednich proroczych wydarzeń, a świadczy o tym chociażby pierwsze zdanie (Objawienie 11:15-19; 12:9,17).

       Oto, co mówi Jan o „smoku” mającym cechy węża:

       „I stanął [stanąłem – bug] na piasku morza. I ujrzałem bestię [zwierzę – bw] wychodzącą z morza, mającą dziesięć rogów i siedem głów, a na jej rogach dziesięć diademów, na jej głowach zaś bluźniercze imiona. A bestia, którą ujrzałem, była podobna do lamparta, ale jej łapy były jak u niedźwiedzia, a jej paszcza była jak paszcza lwa. I smok dał bestii jej moc i jej tron, i wielką władzę” (Objawienie 13:1,2).

  … Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 19

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                               „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

     „TRZECIE BIADA” — #„KRÓLESTWO NASZEGO PANA (BOGA) I JEGO CHRYSTUSA”#

                 — Głos trąby siódmego anioła, ostatniego i „trzecie biada” —

Treść:  Bóg i Jezus Chrystus ‘przejmują panowanie nad światem’!!!

           „W wielkim gniewie” wyrzucony z nieba szatan diabeł podejmuje swe ostatnie i desperackie działania

       TRZY „biada” niewątpliwie ‘dręczą’, ‘wyrządzają szkodę’, następnie nawet ‘zabijają’, natomiast „trzecie biada” swoimi ‘ciosami’ spowoduje wielkie ‘wstrząsy’ polityczno-społeczne. Mają one skłonić wszystkich ludzi do zwrócenia uwagi, głębszych przemyśleń i zmiany zdania, a więc ‘nawrócenia się, okazania skruchy, odwrócenia się lub opamiętania się’ (gr. metanoeō’  od gr. ‘metanoia’, dosłownie zmiana umysłu). Polega to na poważnym potraktowaniu przez ludzi SŁOWA BOŻEGO, głębszym i osobistym ‘poznaniu Jedynego, Prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa’ oraz okazaniu ‘bojaźni Bożej’. Trzeba koniecznie porzucić złe uczynki, a to w związku z ‘nadchodzącym wielkim dniem Ich gniewu’. Oto Ich słowa: (…)Pamiętaj, że bojaźń Boża to mądrość, a unikanie zła to wiedza prawdziwa”. „Opamiętajcie się [dosł. ‘zmieńcie myślenie’], bo zbliżyło się Królestwo Niebios” (Obj 6:17; 9:20,21; 16:9,11; 22:10-12; Jana 17:3,17; Hioba 28:28 br; Mateusza 4:17 bpd).

Odkrywanie chwalebnej tajemnicy Boga!

       Czy… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys