Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 18

Aktualizowany: 24.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                                   „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część końcowa: #SWOJE ŚWIADECTWO ZŁOŻĄ DWAJ MOI ŚWIADKOWIE W WORACH — DWAJ PROROCY#

Sanktuarium świątyni

       ZANIM ostatecznie przeminie „drugie biada”, „silny [potężny] anioł” wzywa Jana do wzięcia udziału w innej proroczej scenie, tym razem związanej ze świątynią. Kto zajmie się ‘znów prorokowaniem nad [przed] licznymi [wielu] ludami, narodami, językami i królami” o tym co zawiera słodko-gorzki „otwarty mały zwój” dany Janowi do zjedzenia? Rozdział 11 Księgi Objawienia jest kontynuacją myśli rozdziału 10. A więc jest kontynuacją proroctwa „drugiego biada”, lecz teraz proroctwo zwraca się przeciwko międzynarodowej ‘organizacji Jehowy’/quasi-Boża. Dokuczliwą działalnością kieruje teraz ‘potężny anioł’ Boży i to zdaje się zwłaszcza posługiwać potężnym Internetem (Objawienie 9:12; 10:2,11 bg, ubg, nbg-pl, interlinearny; 11:1).

       Oto relacja Jana:

       „I dano mi trzcinę podobną do pręta, gdy powiedział: ‚Wstań i zmierz sanktuarium świątyni Boga i ołtarz, i tych, którzy tam oddają cześć’” [gr. ‘proskyneō’; dosł. ‘hołd’ – akt uległości Wszechmocnemu Władcy] (Objawienie 11:1).

       Wspomniana tu „świątynia” nie może być żadną z literalnych świątyń jerozolimskich, ponieważ ostatnią z nich zburzyli Rzymianie w roku 70 n.e. Niemniej apostoł Paweł zaznaczył, że jeszcze przed jej zniszczeniem powstało inne sanktuarium, które miało przetrwać aż do naszych czasów. Chodzi o alegoryczną… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 17

Aktualizowany: 20.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                               „Biada, biada, biada, mieszkającym na ziemi”!

DRUGIE BIADA— Część następna: #OTWARTY MAŁY ZWÓJ” i ‘GŁOSY SIEDMIU GROMÓW’#

Słodko-gorzkie orędzie „otwartego małego zwoju”

       „DRUGIE biada” najpierw powodowało i jeszcze powoduje wielkie spustoszenia. Nadal dotyka odstępcze chrześcijaństwo tego świata wraz z jego przywódcami — „trzecią część ludzi” — demaskując ich upadek duchowy i moralny, obłudę i zakłamanie, nie tylko religijne. Powodują to alegoryczne „wojska konnicy”, czyli tzw. ‘organizacja Jehowy’, która także ‘wyrządza szkodę’ i to daleko idącą. Zadaje ona ból czy rani zwłaszcza bogobojnych ludzi z nią związanych, bowiem okazuje się kłamliwa, oszukańcza i niegodziwa (Objawienie 9:15-19). Szczególnie groźny jest podstępny, bałwochwalczy kult tej organizacji, będący zagrożeniem zagubienia chrystianizmu. W zasadzie skończył się jej impet w ogłaszaniu nieuchronnej i nagłej zagłady chrześcijaństwa tego świata, najpierw jego zwodniczych religii. Dzisiaj ‘organizacją Jehowy’/quasi-Bożą wstrząsają skandale, ponieważ dzieje się w niej wiele złego!

       Jan niewątpliwie zastanawiał się teraz do czego doprowadzi „trzecie biada”, ale przecież jeszcze nie ustało „drugie biada”. Ma ono swoją część dalszą i to zdaje się dalej przede wszystkim związaną z ‘organizacją Jehowy’ zrzeszającej ludzi z ‘ludów i narodów, i języków’. W dalszej wizji nie jest już ona jednak podmiotowa. O zakończeniu „drugiego biada” jest mowa dopiero w Księdze Objawienia 11:14. Zanim do tego dojdzie Jan ma być świadkiem proroczych wydarzeń, w których sam też weźmie udział. Najpierw jego oczom ukazuje się taki… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys