Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 14

Aktualizowany: 13.12.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

4) TEMAT WIZJI — Objawienie 8:6 do 14:20 — ‘głosy trąb siedmiu aniołów’, w tym trzy „biada”

                STOPNIOWE ODSŁANIANIE WIELKIEGO PROROCTWA

      — NAJPIERW WYŁANIA SIĘ CHRZEŚCIJAŃSTWO TEGO ŚWIATA!

WażneW ujęciu biblijnym: ^chrześcijaństwo tego świata^ to przede wszystkim zorganizowany w narody ogół ludzi, którzy w zdecydowanej większości określają siebie mianem chrześcijan i twierdzą, że ich religia oparta jest na nauce Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości jest to wielki kompromis ze światem, zorganizowane religijnie i politycznie, często zinstytucjonalizowane odstępstwo zdrada Pana Jezusa Chrystusa, Jego autorytetu i nauki.

       ‘SIEDEM pieczęci zwoju zerwane’. Proroczy „zwój” z treścią swego szczególnego proroctwa został otwarty, a w wizji ukazuje się „siedmiu aniołów” przygotowanych do zadęcia w metaforyczne „siedem trąb”. Teraz dowiemy się, że ‘głosy trąb siedmiu aniołów’ stopniowo odsłaniać będą prorocze wydarzenia prowadzące do głównego dramatu rozgrywającego się w „trzecim biada”. Zapowiadają dręczące klęski, plagi, [ciosy] które nawiedzą trzecią częśćczy też „trzecią część ludzi”, a od „drugiego biada” jego końcowej części dotkną już całą ludzkość. Mają budzić zainteresowanie wszystkich, a szczególnie „niewolników Bożych”, ponieważ są one zapowiedzią zbliżającego się ‘wielkiego dnia gniewu Boga i Jezusa’. Kilka przypomina plagi, którymi Bóg JHWH za czasów Mojżesza ukarał Egipcjan. Stanowiły one wyraz Jego sądu nad tym narodem, a ponadto umożliwiły Jego ludowi wyjście z niewoli. Podobną rolę odegrały, odgrywają i jeszcze odegrają plagi ukazane Janowi. Nie są to jednak literalne plagi, lecz znaki symbolizujące rozwój doniosłych wydarzeń na ziemi, które rozstrzygać będą o życiu i śmierci, zanim nastąpi kres tego złego świata w „Armagedonie”… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 13

Aktualizowany: 29.03.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

          POWSTRZYMANE „CZTERY WIATRY ZIEMI” — SZANSA OCALENIA I ZBAWIENIA!

       „KTÓŻ zdoła się ostać”, kiedy na ten zły świat spadnie ‘wielki dzień gniewu Bożego’? Będzie się wydawać, że ten kataklizm zmiecie z powierzchni ziemi wszystkich ludzi. Czy tak się stanie? Prorok Boży zapewnia: „Każdy jednak, kto wzywać będzie Imienia Jahwe [JHWH], będzie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem [alegorycznie: królewska władza Pana Jezusa i Jego zbawieni] będzie ocalenie  jak zapowiedział Jahwe; i do wybawionych należeć będą ci, których Jahwe wezwie”. Potwierdzają to również apostołowie Piotr i Paweł, kierują jednak uwagę na Jezusa Zbawiciela, co wyraźnie ujawnia kontekst biblijny. Dlaczego? Ponieważ Jezus Chrystus to Centralna i Jedyna Osoba przez którą Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’; „Jego słuchajcie” mówi Bóg. Dlatego, jeśli wzywamy imienia „Jezus” [hebr. ‘Jeszua’ lub ‘Jehoszua’], które dosłownie znaczy JHWH zbawieniem, to niewątpliwie wierzymy w swoim sercu, że Jezus jest Panem, przez którego Najwyższy Bóg ‘JHWH jest zbawieniem’ dla wszystkich wierzących i Jemu posłusznych. Jezus Chrystus jest od dawien dawna zapowiadanym Mesjaszem, Pomazańcem i Zbawicielem. Bóg życzy sobie, aby przynajmniej przez pewien czas Jezus Chrystus stanowił centrum wiary chrześcijańskiej i Boskiego „zarządzania”, z ‘daną Mu przez Niego wszelką [całą] władzą w niebie i na ziemi’. ‘Wzywać Imienia JHWH, aby być zbawionym’ nie polega więc tylko na wypowiadaniu w jakiejś formie imienia JHWH [ŚJ. Jehowa] lub imienia Jezus (hebr. Jeszua). Dzisiaj ‘wzywać Imienia JHWH’ to uznawać w pełni rolą, rangę i całą władzę Pana Jezusa przyznaną Mu przez Boga Ojca i naprawdę Go ‘słuchać’. Apostoła Jana Pan Jezus zapewnił: (…)… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys