Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 12

Aktualizowany: 3.06.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

    OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU ZAPEWNIENIEM ZMARTWYCHWSTANIA I ZBAWIENIA!

Nagroda dla ‘pozabijanych dusz’

       JEŹDZIEC na „białym koniu”, czyli Pan Jezus Chrystus już niedługo „dopełni swego zwycięstwa”. Nastąpi Jego „przybycie” czy „przyjście” i „obecność” kiedy wraz ze swoim Bogiem Ojcem „przejmie władzę nad światem”. ‘Koń czerwony, koń czarny i koń blady’ dalej galopują po całej ziemi! Żyjemy w znamiennych czasach tego złego świata, dlatego zwróćmy baczną uwagę na to, co się dzieje, gdy Baranek, Jezus Chrystus, łamie „piątą pieczęć” zwoju. Jakiego dalszego objawienia dostępujemy? (Mateusza, rozdziały 24 i 25; Marka, rozdział 13; Łukasza, rozdział 17,21; Objawienie 11:15-17; 12:10).

Jan relacjonuje porywającą scenę:

       „A gdy otworzył piątą pieczęć, ujrzałem pod ołtarzem dusze pozabijanych z powodu Bożego słowa i z powodu ich działalności świadczenia, którą im powierzono [bw – świadectwa, które złożyli]. I zawołały donośnym głosem, mówiąc: ‚Dokądże, Wszechwładny Panie, święty i prawdziwy, będziesz się wstrzymywał z osądzeniem i pomszczeniem naszej krwi na tych, którzy mieszkają na ziemi?’ I dano każdemu z nich białą długą szatę; i powiedziano im, aby odpoczęli jeszcze przez krótką chwilę, aż będzie uzupełniona liczba również ich współniewolników i braci, którzy mają zostać zabici, tak jak i oni” (Objawienie 6:9-11).

       Jak to? „Ołtarz” ofiarny w niebie? Tak jest! Jan po raz pierwszy wspomina o „ołtarzu”. Wcześniej jednak opisał Boga zasiadającego na tronie, a także otaczających Go ‘cherubów, morze szklane, lampy oraz 24 starszych palących kadzidło’ — a wszystko to przypomina szczegóły wyposażenia ziemskiego przybytku, sanktuarium JHWH (ŚJ. Jehowy) w starożytnym Izraelu. Czy wobec tego miałby nas dziwić widok symbolicznego „ołtarza” ofiarnego w niebie? „Pod ołtarzem” znajdują się „dusze… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 11

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

3) TEMAT WIZJI — Objawienie 6:1 do 8:5 — ‘Baranek’ Jezus otwiera ‘siedem pieczęci zwoju’

       Treść: Galop czterech jeźdźców, ‘pod ołtarzem pomordowani niewolnicy z powodu Słowa Bożego i świadectwa’, wielki dzień Ich gniewu’, „144tys.” zostaje opieczętowane, a przed tronem Boga i przed Barankiem pojawia się „wielka rzesza”, „siedmiu aniołów z siedmioma trąbami przygotowani, aby w nie zadąć”.

               OTWARTE PIECZĘCIE ZWOJU PROROCZYM ZWIASTUNEM!

       OTWARTE przez Pana Jezusa „siedem pieczęci zwoju” z Bożego punktu widzenia, proroczym zwiastunem wielkich wydarzeń na całej ziemi. Finałem ich będzie „głos trąby siódmego anioła” i „trzecie biada”, które skończy się głównym dramatem narodów, a zwycięstwem Boga i Jego Pomazańca/Chrystusa oraz panowaniem Ich „nowego nieba i nowej ziemi”. Otwarte przez Baranka Jezusa „siedem pieczęci zwoju” są proroczą krótką charakterystyką rozwoju zła, cierpień i niedoli ludzkiej na ziemi. Po ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus Chrystus został Królem, ‘który zwyciężył i dalej będzie zwyciężał’. Wizję tę kończy ‘nadejście wielkiego dnia Ich srogiego gniewu’, gniewu Boga i Jezusa Baranka. Czy ktoś zdoła się uratować ??? To otwarte przez Baranka Jezusa symboliczne „siedem pieczęci zwoju”, są przede wszystkim proroczym zapewnieniem zmartwychwstania, zbawienia i ocalenia wiernych „niewolników Bożych”. Ich modlitwy w całej rozciągłości zostaną wreszcie wysłuchane! (Jana 16:33; Objawienie 1:5,18; 6:2,9-11,16,17; 7:1-17; 11:14,15; 21:1-5; Rzymian 6:22; 1Piotra 2:16)

Galop czterech jeźdźców apokaliptycznych

       Czyż w obecnych krytycznych czasach nie jesteśmy żywo zainteresowani tym, „co ma się stać wkrótce”? Z całą pewnością, przecież dotyczy to nas osobiście! Najpierw popatrzmy więc razem z Janem,… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys