Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 10

Aktualizowany: 10.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

     WYBITNA I KLUCZOWA ROLA ZWYCIĘSKIEGO BARANKA PANA JEZUSA

„Kto jest godzien otworzyć zwój?”

       MAJESTATYCZNA! Imponująca! Właśnie tak można by określić zachwycającą wizję tronu Bożego, ustawionego nad ‘morzem szklanym wśród lamp ognistych, cherubów i 24 starszych’. A co Jan widzi teraz? Kieruje uwagę na centralny punkt tej niebiańskiej sceny, mówiąc:

       „A w prawicy Zasiadającego na tronie ujrzałem zwój zapisany wewnątrz i na odwrocie, mocno opieczętowany siedmioma pieczęciami. I ujrzałem silnego anioła obwieszczającego donośnym głosem: ‚Kto jest godzien otworzyć zwój i zerwać jego pieczęcie?’ Ale ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć. A ja bardzo się rozpłakałem, ponieważ nie znalazł się nikt, kto byłby godzien otworzyć zwój lub do niego zajrzeć. Ale jeden ze starszych mówi do mnie: ‚Przestań płakać. Oto zwyciężył Lew, który jest z plemienia Judy, korzeń Dawida, aby otworzyć zwój i jego siedem pieczęci’”  (Objawienie 5:1-5).

       Sam Pan Wszechwładny całego stworzenia, trzyma w wyciągniętej ręce „zwój”. Zapisano go po obu stronach, więc na pewno jest pełen doniosłych informacji. Budzi to naszą ciekawość. Co takiego może zawierać? Jak pamiętamy, zaprosił Jana: „Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać”. Drżąc z przejęcia, oczekujemy na wyjawienie treści tego „zwoju”. Niestety, jest ciasno zwinięty i „opieczętowany siedmioma pieczęciami”! (Objawienie 4:1)

       Czy silny anioł znajdzie kogoś, kto byłby „godzien otworzyć zwój”? Wygląda na to, że „ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie było nikogo, kto by mógł otworzyć ten zwój lub do niego zajrzeć”,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 9

Aktualizowany: 8.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

2) TEMAT WIZJI — Objawienie 4:1 do 5:14 Majestat Świętego Boga; tylko ‘Baranek’ Jezus ‘godny otworzyć zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami’

                              TRON ŚWIĘTEGO BOGA I JEGO OTOCZENIE

       JAN zaczyna relacjonować następne zachwycające wizje. Dalej znajduje się pod wpływem natchnienia „w dniu Pańskim”. A zatem wszystko, co opisuje, ma dla nas głębokie znaczenie, ponieważ żyjemy przed owym „dniem”. Wizjami tymi Bóg uchyla zasłonę niewidzialności zakrywającą niebiańskie realia i pozwala nam ocenić według Jego kryteriów to czego dokona ‘w niebie i na ziemi’ (Mateusza 6:10; 2Piotra 3:13). Każdy z nas powinien wciąż pilnie zważać na słowa Jana: „Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i zachowują, co w nim napisano” (Objawienie 1:3).

       Apostoł ‘ujrzał’ coś, co swą wspaniałością daleko przewyższa wszelkie znane nam sceny. Oto jego słowa:

       „Potem ujrzałem, a oto w niebie otwarte drzwi; i pierwszy głos, który usłyszałem, jakby głos trąby, mówiąc ze mną rzekł: ‚Wstąp tu, a pokażę ci, co ma się stać’. Potem natychmiast znalazłem się w mocy ducha: i oto w niebie był ustawiony tron, a na tronie ktoś zasiada”. A zasiadający jest z wyglądu podobny do kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu”  (Objawienie 4:1-3).

       Jan dotarł w wizji przed Osobę samego Boga, do niewidzialnych niebios, górujących nad literalnym kosmosem i nad galaktykami tworzącymi materialny… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys