Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 8

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

7) ZBÓR LAODYCEA

Kup złota oczyszczonego w ogniu

       LAODYCEA jest siedzibą ostatniego z siedmiu zborów, do których wskrzeszony Pan Jezus kieruje orędzia. Jakże pouczające i pobudzające do czynu jest to, co teraz mówi! Ruiny Laodycei można dziś oglądać w pobliżu miasta Denizli, około 90 kilometrów na południowy wschód od Alaşehiru. W I wieku Laodycea była kwitnącym miastem. Położona u zbiegu ważnych szlaków, stanowiła centrum handlowe i bankowe. Bogaciła się między innymi na sprzedaży słynnej maści do oczu, a była też znana z wykwintnych szat, sporządzanych z delikatnej, czarnej wełny. Poważny problem braku wody pitnej rozwiązano przez zbudowanie akweduktu, którym sprowadzano ją z gorących źródeł. Znajdowały się one w pewnej odległości od miasta, toteż zanim woda dotarła do celu, była już tylko letnia. Laodycea leżała niedaleko Kolosów. Pisząc do tamtejszego zboru, apostoł Paweł wspomniał o liście wysłanym do Laodycejczyków. Nie znamy jego treści, ale orędzie Pana Jezusa do chrześcijan w Laodycei wskazuje, że popadli w opłakany stan duchowy (Kolosan 4:15,16). Jak zwykle jednak Syn Boży powołuje się najpierw na swe listy uwierzytelniające:

       „A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: Znam twoje uczynki, wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wypluć z mych ust. Ponieważ mówisz: ‚Jestem bogaty i osiągnąłem bogactwo, i w ogóle nic nie potrzebuję’, ale nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godny politowania, i biedny, i ślepy,… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 7

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

6) ZBÓR FILADELFIA

„Trzymaj mocno, co masz”

       MIŁOŚĆ braterska — jakaż to pożądana zaleta! Niewątpliwie właśnie o tym myśli Pan Jezus, przedstawiając swe szóste orędzie, skierowane tym razem do zboru w Filadelfii, gdyż nazwa tego miasta znaczy właśnie „miłość braterska”. Sędziwy Jan pamięta jeszcze, jak przeszło 60 lat wcześniej Piotr trzykrotnie zapewniał Jezusa, że szczerze kocha swego Pana (Jana 21:15-17). Czy chrześcijanie w Filadelfii żywili taką braterską miłość? Wszystko na to wskazuje.

       Filadelfia leżała jakieś 50 kilometrów na południe od Sardes (tam, gdzie dziś znajduje się tureckie miasto Alaşehir) i w czasach Jana była dobrze prosperującym miastem. Jednakże jeszcze bardziej przykuwał uwagę rozwój tamtejszego zboru chrześcijańskiego. Możemy sobie wyobrazić radość, z jaką jego członkowie powitali sługę Bożego, który przywędrował do nich najprawdopodobniej z Sardes. Przyniesione im orędzie zawierało zachwycające rady, ale najpierw powołano się w nim na autorytet dostojnego Nadawcy, który oznajmia:

       „A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi ten, który jest święty, który jest prawdziwy, który ma klucz Dawida, który otwiera, tak iż nikt nie zamknie, i zamyka, tak iż nikt nie otwiera: Znam twoje uczynki — oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć — wiem, że masz niewielką moc, a zachowałeś moje słowo i nie sprzeniewierzyłeś się memu imieniu. Oto dam tych z synagogi szatana, którzy się podają za Żydów, a jednak nimi nie są, lecz kłamią — oto sprawię, iż przyjdą i złożą hołd przed twoimi stopami, i sprawię, iż… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys