Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 2

Aktualizowany: 8.04.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                  PANA JEZUSA CHRYSTUSA ORĘDZIA DO SIEDMIU ZBORÓW

1) ZBÓR EFEZ

Zapałaj pierwszą miłością!

       ADRESATEM pierwszego orędzia Pana Jezusa jest zbór w Efezie — kwitnącym podówczas mieście portowym w Azji Mniejszej, niedaleko wyspy Patmos. Pan Jezus nakazuje Janowi: 

       „Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi ten, który trzyma w swej prawicy siedem gwiazd, ten, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: Znam twoje uczynki i twój trud, i wytrwałość i wiem, że nie możesz znieść złych ludzi i że poddałeś próbie tych, którzy się podają za apostołów, ale nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Okazujesz też wytrwałość i wytrzymałeś przez wzgląd na moje imię, i się nie znużyłeś. Niemniej to mam przeciwko tobie, że odstąpiłeś od miłości, którą przejawiałeś pierwotnie. Dlatego pamiętaj, skąd spadłeś, i okaż skruchę, i pełnij poprzednie uczynki. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie [szybko] i usunę twój świecznik z jego miejsca, jeśli nie okażesz skruchy. Masz jednak to, że nienawidzisz uczynków sekty Nikolausa, których ja też nienawidzę. Kto ma ucho, niech słucha, co duch mówi do zborów: Zwyciężającemu dam jeść z drzewa życia, które jest w raju Bożym” (Objawienie 2:1-7).

       Podobnie jak w sześciu pozostałych orędziach, Pan Jezus zwraca tu uwagę na szczegół świadczący o Jego pozycji i władzy. Przypomina zborowi w Efezie, że osobiście kieruje i opiekuje się wszystkimi „niewolnikami”. To nacechowane miłością zwierzchnictwo Jezus Chrystus sprawuje aż do dzisiaj i dalej je będzie sprawował, czuwając i życzliwie doglądając wszystkich poszczególnych swoich „niewolników”  (Mateusza… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Księga Apokalipsy część 1

Aktualizowany: 7.05.2016

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

                         PROLOG KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

       ROZWÓJ dzisiejszych wydarzeń światowych powinien nas żywo interesować. Dlaczego? Ponieważ ten świat nie zdoła ujść „sądu Bożego” i wyroków Bożych. Jednak możemy uniknąć jego losu, jeśli nie będziemy ‘należeć do świata’, który nie należy do Boga. Nie chodzi o to, aby zostać ascetą lub wieźć klasztorne życie. Możemy prowadzić godziwe, sensowne życie, ale musimy trzymać się z dala od skorumpowanej polityki i zniesławiających Boga zwodniczych religii tego świata, a także stronić od bezwstydnej chciwości, niemoralności i przemocy. Poza tym musimy przestrzegać wysokich mierników ustalonych przez Boga i dokładać starań, aby spełniać Jego wolę (Jana 17:14-16; Sofoniasza 2:2,3; Objawienie 18:4,8,21,23,24; 21:8). Usilne stosowanie się do tych wymagań i dokonanie koniecznych zmian w życiu jest ogromnie ważne, co wyraźnie podkreśla biblijna Księga Apokalipsy — Objawienia.

1) TEMAT WIZJI Objawienie 1:1 do 3:22 zmartwychwstały i zwycięski Król Jezus Chrystus kieruje orędzia do siedmiu zborów

To, co ma się stać wkrótce

       Apostoł Jan [dosł. JHWH łaskawy’] rozpoczyna to wspaniałe proroctwo następującymi słowami:

       „Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. A on [Jezus] posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je [Objawienie] w znakach swemu niewolnikowi Janowi, który złożył świadectwo o słowie danym przez Boga i o świadectwie danym przez Jezusa Chrystusa — o wszystkim, co ujrzał. Szczęśliwy ten, kto czyta na głos, oraz ci, którzy słuchają słów tego proroctwa i … Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys