Miesięczne archiwum:

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Wprowadzenie do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 6.02.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

„Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

           WPROWADZENIE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wspaniała myśl przewodnia Pisma Świętego

       PRZYSŁOWIE biblijne powiada: „Lepszy jest koniec sprawy, niż jej początek”. W Księdze Objawienia czytamy o dramatycznej kulminacji wspaniałego zamierzenia Bożego, którego realizacja uświęci imię Boga JHWH (ŚJ. Jehowa) wobec całego stworzenia. Bóg wielokrotnie obwieszczał przez jednego ze swych dawnych proroków: „Okażę się wielkim i świętym. Dam się poznać licznym narodom i poznają, że Ja jestem Jahwe” (Kaznodziei 7:8; Ezechiela 25:17 bp; 38:23 bp).

       Objawienie szczegółowo opisuje tryumfalny koniec spraw, których początek przedstawiono we wcześniejszych księgach Biblii. Przeanalizowanie tych relacji pomoże nam zrozumieć wchodzące tu w grę kwestie moralne i sporne oraz zdobyć wnikliwsze rozeznanie w zamierzeniach Bożych, co będzie ogromnym pokrzepieniem. Prócz tego powinno nas pobudzić do działania, dzięki czemu możemy sięgnąć po cudowną przyszłość otwierającą się przed ludzkością. Pora więc omówić punkt wyjściowy oraz myśl przewodnią całej Biblii, abyśmy utrwalili sobie w pamięci zarówno najdonioślejszą kwestię, wobec której stoi dziś ludzkość, jak i wyraźne oświadczenie Boga, że zamierza tę kwestię rozstrzygnąć. „A bliski jest koniec wszystkiego” (Psalm 145:16,20; 1P 4:7 bp).

       Otwierająca Biblię Księga Rodzaju, zwana też 1Mojżeszową, opowiada o tym, co się wydarzyło „na początku”. Opisuje Boże dzieło stwórcze, którego ukoronowaniem na ziemi było stworzenie pierwszej pary ludzkiej. Podaje też pierwsze proroctwo, często nazywane Protoewangelią, a wypowiedziane przez samego Boga w ogrodzie Eden. Pierwsza kobieta Ewa dopiero co została zwiedziona za pośrednictwem „węża” i nakłoniła swego męża Adama, żeby się do niej przyłączył. Tym samym odrzucili oni prawo Boże przez zjedzenie zakazanego owocu z „drzewa poznania dobra i zła”.… Kontynuuj czytanie

‘BYŁ, JEST I PRZYCHODZI’!!! Słowo wstępne do Księgi Apokalipsy

Aktualizowany: 23.05.2017

Dział tematyczny: WIELKIE PROROCTWO Księgi Apokalipsy/Objawienia!

— „Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg, Władca wszechrzeczy, Który BYŁ, Który JEST i Który PRZYCHODZIObjawienie 4:8 bp; 1:4,8; 11:17.

              SŁOWO WSTĘPNE DO KSIĘGI APOKALIPSY — OBJAWIENIA

Wykładnia Pisma Świętego

       JEST TO OBRONA Prawdy Pisma Świętego, które jest jedynym, niezafałszowanym i prawdziwym źródłem poznawania Boga OJCA (JHWH; ŚJ. Jehowa) i Pana JEZUSA (Jeszua) Chrystusa. Jak apostoł Paweł zapewniamy: „Wyrzekliśmy się rzeczy skrytych, których należy się wstydzić, i nie postępujemy przebiegle ani nie fałszujemy Słowa Bożego, lecz przez ujawnienie prawdy polecamy siebie przed obliczem Boga sumieniu każdego człowieka. Głosimy bowiem nie samych siebie, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a siebie jako waszych niewolników przez wzgląd na Jezusa”. Nie wszyscy jednak przejęci są ‘ujawnieniem prawdy’, dla których większa jest ich ‘prawda(2Koryntian 4:2,5 nwt-pl).

       „O, pełny wszelkiego oszustwa i wszelkiej przewrotności, (…)! Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg Pańskich?” Dzieje 13:10 bw

       Wykładnia Księgi Apokalipsy/Objawienia dokonana przez zbiorowo rozumianego ‘niewolnika wiernego i roztropnego [uwaga! fałsz pojęciowy] Świadków Jehowy (skrót ŚJ.) jest szokująco zafałszowana. Jakozły niewolnik” „nie zaprzestał wykrzywiać [wypaczać – nwt-pl] prostych dróg Pańskich”. Dalej też on „się przeciwstawia oraz wynosi nad każdego, kto jest zwany ‘bogiem’ lub przedmiotem wielbienia; zasiadł też w świątyni Boga, publicznie podając się za boga”. Postanowiliśmy jak najbardziej bezstronnie podać wykładnię wielkiego i Boskiego proroctwa Księgi Apokalipsy/Objawienia. Postaramy się ustalić jego właściwy sens i przedstawić rzeczywistą treść biblijną. Będzie można z łatwością dostrzec cały chrześcijański rewizjonizm „złego niewolnika” ŚJ.. Jego żenujące ‘śmieci i plewy’ dotyczą głównie ‘roku 1914’, który w nauce Pisma Świętego nie istnieje!!! To pokrętne i fundamentalne… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys