Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS OBJAWI SIĘ — JAK?

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „I jak było za dni Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego” — Łukasza 17:26 pau.

*Ewangelia Łukasza 17:20-37 (pau):

       Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział:

„Królestwo Boże nie przychodzi w sposób dostrzegalny. Nie będą mówili: «Jest tutaj», albo: «Jest tam». Królestwo Boże jest bowiem pośród was”.

       Do uczniów zaś powiedział:

„Przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli zobaczyć choć jeden dzień Syna Człowieczego, ale nie zobaczycie. I będą wam mówili: «Jest tam», albo: «Jest tutaj». Nie idźcie tam ani nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca nieba aż po drugi, tak będzie z Synem Człowieczym w Jego dniu. Jednak przedtem musi On wiele wycierpieć i być odrzucony przez to pokolenie”.

„I jak było za dni Noego, tak będzie w dniach Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, wychodziły za mąż, aż do dnia, w którym Noe wszedł do arki. Potem przyszedł potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota: jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili i budowali. A w dniu, w którym Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wytracił wszystkich. Tak samo będzie w dniu, kiedy objawi się Syn Człowieczy”.

„Kto w tym dniu będzie na tarasie, niech nie schodzi do… Kontynuuj czytanie

PAN JEZUS PRZYWRACA ŻYCIE ZMARŁEMU!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

— „Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to”? — Jana 11:25,26 pau

*Ewangelia Jana 11:1-45 (pau):

       Pewien człowiek z Betanii, miejscowości [ze wsi] Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość:

— „Panie, ten, którego kochasz, jest chory”.

       Gdy Jezus to usłyszał, rzekł:

„Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały”.

       A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów:

„Wróćmy znowu do Judei”.

       Uczniowie Mu powiedzieli:

— „Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a Ty chcesz tam ponownie wrócić?”

       Jezus im odparł:

„Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się,… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys