Miesięczne archiwum:

PAN JEZUS CHLEBEM ŻYCIA!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja wskrzeszę go w dniu ostatecznym” — Jana 6:54 pau.

*Ewangelia Jana 6:24-63 (pau):

       Gdy więc ludzie zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. A gdy Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, zapytali:

— „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”

       Jezus im odpowiedział:

„Uroczyście zapewniam was: Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta. Zabiegajcie nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć”.

       Zapytali Go więc:

„Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”

       Wtedy Jezus oświadczył im:

„Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

       Oni jednak zapytali:

„Jaki znak uczynisz, abyśmy go zobaczyli i mogli Ci uwierzyć? Czego dokonasz? Nasi przodkowie karmili się na pustyni manną, jak napisano: Dał im do spożycia chleb z nieba”.

       Jezus im odrzekł:

„Uroczyście… Kontynuuj czytanie

PAN JEZUS I WIELKA WIARA KOBIETY

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz” — Mateusza 15:28 pau.

*Ewangelia Mateusza 15:21-39 (pau):

       Jezus odszedł stamtąd i udał się w okolice Tyru i Sydonu. Pewna kobieta kananejska, która pochodziła z tych stron, wyszła Mu naprzeciw i głośno wołała:

— „Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Zły duch bardzo dręczy moją córkę”.

       Ale On nie odezwał się do niej ani słowem. Uczniowie podeszli do Niego i prosili:

— „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”.

       On odpowiedział:

„Przecież zostałem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela”.

       Ona jednak podeszła, pokłoniła się i prosiła:

— „Panie! Pomóż mi!”

       Lecz On odpowiedział:

„Nie wypada zabierać chleba dzieciom i rzucać go szczeniętom”.

       Ona zaś rzekła:

— „Tak, Panie! Ale i szczenięta zjadają resztki, które spadają ze stołu ich panów”.

       Wtedy Jezus powiedział:

„Kobieto! Wielka jest twoja wiara! Niech więc ci się stanie tak, jak chcesz”.

       I w tej samej chwili jej córka została uzdrowiona.

       Jezus odszedł stamtąd… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys