Miesięczne archiwum:

PANA JEZUSA NAUKA PORUSZA NIKODEMA!

Aktualizowany: 21.10.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

— „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne” — Jana 3:16 pau.

* Ewangelia Jana 3:1-21 (pau):

       Pewien faryzeusz, który miał na imię Nikodem, dostojnik żydowski, przyszedł do Jezusa nocą i oświadczył:

— „Rabbi, wiemy, że przybyłeś jako nauczyciel od Boga; nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakich Ty dokonujesz, jeśli Bóg nie byłby z nim”.

       Wówczas Jezus oznajmił:

„Uroczyście zapewniam cię: Żaden człowiek nie może zobaczyć Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzi na nowo”.

       Na to odparł Nikodem:

— „Czy jest możliwe, aby człowiek, który jest starcem, narodził się powtórnie? To przecież niemożliwe, aby znalazł się jeszcze raz w łonie swej matki, a następnie się narodził”.

       Jezus mu odrzekł:

„Uroczyście zapewniam cię: Jeśli ktoś nie narodzi się z wody i Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co urodziło się z ciała, pozostanie cielesne, natomiast co zrodziło się z Ducha, jest duchowe. Nie dziw się, że ci oznajmiłem: «Trzeba, abyście narodzili się na nowo». Wiatr wieje, gdzie chce, i nie wiesz, skąd przychodzi oraz dokąd zmierza, słyszysz tylko jego szum. Tak też jest z każdym, który… Kontynuuj czytanie

PAN JEZUS MÓWI O SZCZĘŚLIWYCH

Aktualizowany: 3.11.2016

Dział tematyczny: Boska misja Pana Jezusa Chrystusa

#„‘Tak, przychodzę szybko’ [nagle, z zaskoczenia]. Amen! Przyjdź, Panie Jezusie”.#

Czuwajcie zatem w każdym czasie i módlcie się, abyście byli w stanie uciec przed tym wszystkim, co ma się stać i stanąć przed Synem Człowieczym [Panem Jezusem]— Objawienie 22:20 nwt-pl; Łukasza 21:36 bpd.

                              … ____________________________ …

„Szczęśliwi ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie” — Mateusza 5:3 pau.

*Ewangelia Mateusza 5:1-16 (pau):

       Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. Gdy usiadł, zbliżyli się do Niego uczniowie. Wtedy odezwał się i zaczął nauczać:

Szczęśliwi ubodzy w duchu/duchem/ [bieda duchowa], ponieważ do nich należy królestwo niebieskie [Królestwo Niebios/Boże]”.

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę [boleją], ponieważ będą pocieszeni”.

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni posiądą ziemię”.

Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości [prawości], ponieważ oni będą nasyceni”.

Szczęśliwi miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia”.

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce [szczere, nieobłudne], ponieważ oni będą oglądać Boga”.

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi”.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość [prawość], ponieważ do nich należy królestwo niebieskie [Królestwo Niebios/Boże]. Jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. Tak samo przecież prześladowano proroków, którzy byli przed wami”.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi”.

Wy… Kontynuuj czytanie

 • cheap jerseys
 • 
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • nfl jerseys fake cheap
 • wholesale nba jerseys
 • wholesale replica sports jerseys
 • wholesale nhl jerseys
 • nfl jerseys
 • Cheap Authentic NFL Jerseys
 • cheap baseball jerseys
 • cheap jerseys
 • cheap jerseys com
 • chinese nfl jerseys
 • cheap replica coach purses
 • cheap replica jerseys
 • cheap replica nfl jerseys